Welcome to Digital Communities Wales Webinar Registration Page

Please select the webinar you'd like to attend from the list below to register. 
We've written a guide to webinars, including some handy trouble shooting tips. Please take time to read these guides before you join your session. We look forward to having you with us. 
If you have any issues with registration please email dcwtraining@wales.coop  

Croeso i Dudalen Gofrestru Gweminar Cymunedau Digidol Cymru

Oes modd i chi ddewis y gweminar yr hoffech fynychu o’r rhestr isod er mwyn cofrestru os gwelwch yn dda. Yr ydym wedi llunio canllaw i’r webinarau, yn cynnwys cyngor defnyddiol i ddatrys problemau. Cymerwch amser i ddarllen y canllawiau cyn ymuno a’r sesiwn. Edrychwn ymlaen i’ch cael yma.

Os oes gennych unrhyw sylw i wneud ynghylch cofrestru, a fedrwch gystal ac ebostio dcwtraining@wales.coop


Download

No files